Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
áo đẹp , vải tốt
áo đẹp , vải tốt
blue | 25/01/2019 10:43 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:18 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:18 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
2
Ho | 30/01/2019 2:18 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:18 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
1
Ho | 30/01/2019 2:18 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
sản phẩm rất đẹp
1
Ho | 30/01/2019 2:18 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:18 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
vải mát không xù lông
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
1
Ho | 30/01/2019 2:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778