Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
áo đẹp , vải tốt
áo đẹp , vải tốt
blue | 25/01/2019 10:44 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Áo công nhân công trình đẹp
Áo may đẹp, chất lượng
Phạm | 31/12/2020 5:22 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Đường may đẹp, chất liệu tôt
Chất liệu vải tốt, đường may đẹp
Phạm | 31/12/2020 5:23 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Dịch vụ tốt
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, ân cần chu đáo
Phạm | 31/12/2020 5:24 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Nhân viên nhiệt tình với khách hàng
Nhân viên quan tâm, tư vấn giúp khách hàng chỉnh sửa file áo thiết kế đẹp
Phạm | 31/12/2020 5:24 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Nhân viên dễ thương hết sức
Nhân viên tiếp khách hàng nhiệt tình, giúp lựa chọn mẫu áo cho phù hợp
Phạm | 31/12/2020 5:24 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778