Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
Ho | 25/01/2019 10:19 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
giao hàng nhanh
blue | 25/01/2019 10:29 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
địa chỉ sỉ áo thun cá sấu giá rẽ nhất mình từng mua
blue | 25/01/2019 11:12 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:32 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
sản phẩm rất đẹp
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
vải mát không xù lông
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
May đồng phục công nhân giá rẽ
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
xưởng may áo thun công nhân
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:34 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:34 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 01/02/2019 3:34 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
áo thun tay dài quà tặng nông dân giá rẽ
Ho | 22/05/2019 4:17 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
địa chỉ may áo thun uy tín
địa chỉ may áo thun uy tín
Ho | 29/09/2019 10:16 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo thun tay dài quà tặng nông dân giá rẽ
áo thun tay dài quà tặng nông dân giá rẽ
Ho | 17/02/2020 12:06 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo may đẹp
vải mát
hiền | 08/07/2020 6:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo giá tốt
vải mát , logo in đẹp nên rất tốt
Ho | 20/02/2021 8:43 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
Ho | 29/02/2024 1:14 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778