Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
áo đẹp , vải tốt
áo đẹp , vải tốt
blue | 25/01/2019 10:44 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
cơ sở may đồng phục bảo hộ uy tín
Cơ sở may đồng phục bảo hộ uy tín, chất lượng
Phạm | 31/12/2020 4:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
mẫu mã đẹp
Mẫu mã khá đẹp, nhìu mẫu cho khác lựa
Phạm | 31/12/2020 4:34 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giá may rẻ hơn mặt bằng chung
Giá may đồng phục rẻ, chất lượng vải tốt
Phạm | 31/12/2020 4:34 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giao hàng nhanh
giao hàng nhanh, chất lượng đói gói đẹp
Phạm | 31/12/2020 4:38 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giá may rẻ hơn mặt bằng chung
giá may khá rẻ, dù rẻ, nhưng chất lượng tốt
Phạm | 31/12/2020 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giá thành rẻ nhưng chất lượng ok
Đường may đẹp, vải chất lượng, mát
Phạm | 31/12/2020 4:42 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778