Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:56 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:56 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:56 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:56 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:57 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:57 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:57 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
mẫu mã đẹp
Mẫu mã đẹp, đa dạng, may phối màu hợp lý
Phạm | 30/12/2020 8:36 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Màu sắc đa dạng để lựa chọn
Nhiều màu sắc đa dạng cho khách đặt may
Phạm | 30/12/2020 8:36 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Chất lượng may cao cấp đường may đẹp
Hàng may cao cấp chất lượng
Phạm | 30/12/2020 8:37 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giao hàng tận nơi, đóng bao đóng gói cẩn thận
Xếp bỏ bịch đóng gói cẩn thận
Phạm | 30/12/2020 8:37 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giá rẻ
Giá đặt may rẻ, tư vấn nhiệt tình
Phạm | 30/12/2020 8:37 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778