Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:58 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:58 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:58 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:58 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:58 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:58 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:58 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo đẹp
blue | 26/01/2019 3:00 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo gió dày chất lượng
mặt khá ấm , đi nắng bao mát
Ho | 17/04/2020 9:35 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
khá ưng ý khi đặt hàng , nhân viên nhiệt tình
Khá ưng khi đặt hàng, máy bạn nhân viên hỗ trợ rất tốt
Phạm | 30/12/2020 8:38 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giá may rẻ hơn xưởng khác
Giá đặt may theo yêu cầu rẻ, chất lượng
Phạm | 30/12/2020 8:38 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giao hàng nhanh chóng
Hẹn giao đúng lịch, giao hàng tận nơi, hỗ trợ giao ra chành xe
Phạm | 30/12/2020 8:39 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
mẫu mã đẹp
Mẫu mã may của xưởng đẹp, bắt mắt, chất liệu may tốt
Phạm | 30/12/2020 8:39 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778