Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
1
balo đẹp
blue | 25/01/2019 10:46 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
balo chất lượng tốt
blue | 25/01/2019 10:48 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778